Month : oktober 2003

Intentieverklaring Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK, 23 oktober 2003)

De Nederlandse Federatie van Kanker-patiëntenverenigingen (NFK), de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF), de Minister van volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) spreken de intentie uit in gezamenlijkheid sturing te geven aan de totstandkoming van een Nationaal Programma Kankerbestrijding (2004-2009) en hiervoor meetpunten en beoogde resultaten te benoemen.