Month : november 2004

Grote organisaties slaan handen ineen; De visie van de Beleidsgroep Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK, nov 2004)

Sinds 2003 werken vijf organisaties op het gebied yan de bestrijding van kanker samen aan een nieuw Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK). Ze tekenen voor een gezamenlijk programma omdat de bestrijding van kanker in al haar facetten in ons land niet langer volstaat met deeloplossingen op deelterreinen.