Month : november 2013

Ton Hanselaar, ceo van Pantein, zoekt meerwaarde in gezamenlijkheid; Waarde creëren voor de klant (Arts en Auto, nov 2013)

Interview met Ton Hanselaar in Arts en Auto, november 2013

Tekst: Roel Notten Beeld: Nout Steenkamp

Ton Hanselaar, ceo van zorginstelling Pantein, vindt dat in de gezondheidszorg veel meer dan nu gestuurd moet worden op de gezondheidswinst voor de patiënt. Daarbij verwacht hij van zorgverleners dat zij zichzelf elke dag de vraag stellen: ”Wat is nu echt waardevol voor mijn mijn klant?”