Month : september 2022

Aan de slag met Waardegedreven Zorg

Aan de slag met Waardegedreven Zorg

De essentie van waardegedreven zorg? De beste zorg voor de patiënt. Zorg die aansluit bij de medische noodzaak en diens behoefte en dus echt helpt. Op basis van die behoefte(n) wordt voor de patiënt – eventueel samen met naasten en mantelzorger(s) – een specifiek behandelplan opgesteld. Focus dus naast ‘wat is er met de patiënt aan de hand?’ ook op de vraag ‘wat is belangrijk voor hem/haar om verder te kunnen?’.

Namens de Linnean Kern- en Werkgroep Versnelling:
Ton Hanselaar, MD, PhD, Michèle van der Kemp, MSc, Vincent Wiersma, MSc, Matthijs van der Linde, MSc (Hanselaar T, Van der Kemp M, Wiersma V, Van der Linde M, Bos WJ, Franx A. Aan de slag met waardegedreven zorg. Linnean Initiatief 2023.
Te verkrijgen via: https://www.linnean.nl/inspiratie/bibliotheek/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2331573)