blogs, interviews, berichten

Getting started with Value-Based Health Care

Getting started with Value-Based Health Care

What is the essence of Value-Based Health care? The best care for the patient. Care that aligns with the medical necessity and the patient’s needs and thus really helps. Based on these needs, a specific treatment plan is developed for the patient, in consultation with the patient’s relatives and informal caregivers if necessary. So as well as focusing on “what’s the matter” also focus on the question “what matters to the patient?”.

On behalf of the Core Group and Working Group ‘Accelerating Value-Based Health Care’ of the Linnean Initiative:
Ton Hanselaar, MD, PhD, Michèle van der Kemp, MSc, Vincent Wiersma, MSc, Matthijs van der Linde, MSc, Willem Jan Bos, MD, PhD

Aan de slag met Waardegedreven Zorg

Aan de slag met Waardegedreven Zorg

De essentie van waardegedreven zorg? De beste zorg voor de patiënt. Zorg die aansluit bij de medische noodzaak en diens behoefte en dus echt helpt. Op basis van die behoefte(n) wordt voor de patiënt – eventueel samen met naasten en mantelzorger(s) – een specifiek behandelplan opgesteld. Focus dus naast ‘wat is er met de patiënt aan de hand?’ ook op de vraag ‘wat is belangrijk voor hem/haar om verder te kunnen?’.

Namens de Linnean Kern- en Werkgroep Versnelling:
Ton Hanselaar, MD, PhD, Michèle van der Kemp, MSc, Vincent Wiersma, MSc, Matthijs van der Linde, MSc (Hanselaar T, Van der Kemp M, Wiersma V, Van der Linde M, Bos WJ, Franx A. Aan de slag met waardegedreven zorg. Linnean Initiatief 2023.
Te verkrijgen via: https://www.linnean.nl/inspiratie/bibliotheek/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2331573)

Linnean Initiatief introduceert leidraad waardegedreven zorg (persbericht nov 2021)

Linnean Initiatief introduceert leidraad voor implementatie waardegedreven zorg; Betere zorgresultaten voor patiënt, meer werkplezier zorgverlener en lagere zorgkosten

DIEMEN 11 november 2021 – Vandaag introduceert het Linnean Initiatief het model ‘Sneller meer waarde voor de patiënt’, een leidraad voor iedereen die wil starten met ‘Waardegedreven Zorg’ (WGZ). Centraal bij WGZ staat dat zorg beter aansluit bij wat voor patiënt én zorgverlener waardevol is. Het helpt meer waarde te bieden door betere zorgresultaten voor de patiënt, meer werkplezier bij de zorgverleners en dat tegen dezelfde of zelfs lagere kosten. In de leidraad komen patiënten en zorgverleners aan het woord, zijn checklists en handige tools toegevoegd en praktijkvoorbeelden opgenomen.

Succesfactoren voor Waarde-gedreven Zorg (HealthManagement.org, maart 2021)

In het maart 2021 issue van @HealthManagement.org publiceren @Matthijs van der Linde en @Ton Hanselaar over een onderzoek naar succesfactoren die kunnen helpen bij de toepassing in de praktijk van #WaardegedrevenZorg (#WGZ, #Value-Based HealthCare, #VBHC). Het betreft een vervolg op de uitkomsten van interviews die zijn gehouden met Nederlandse #WGZ experts.

Zie ook https://bit.ly/3ksCoRN :

Welke problemen moet VBHC eigenlijk oplossen? (HealthManagement.org nov 2020)

In de november 2020 issue van @HealthManagement.org publiceren @Matthijs van der Linde en @Ton Hanselaar over de problemen in de Nederlandse Gezondheidszorg. Problemen die kunnen worden opgelost door toepassing van #WaardegedrevenZorg. Het betreft een rubricering van de 21 interviews die zijn gehouden met Nederlandse #WGZ experts.

Zie ook https://bit.ly/3ksCoRN

Verandervermogen ook ná de Coronacrisis (SKIPR, 28 mei 2020)

Het verandervermogen, de capaciteit van een organisatie om effectief te reageren op veranderingen, blijkt volgens een studie van First Day Advisory Group en Business Fitscan niet te verbeteren, maar eerder te verslechteren. Deze studie, die uitgevoerd werd vóór het uitbreken van de coronacrisis, geeft een somber beeld, maar er zijn ook aanknopingspunten voor verhoging van het verandervermogen voor zorgprofessionals, juist ook ná de coronacrisis.

Wat is dat, Value-Based Health Care?

Value-Based Health Care (VBHC) is een methode van denken en inrichten van de gezondheidszorg. VBHC beoogt primair gezondheidswaarde voor de patiënten te verhogen in relatie tot de werkelijke daarvoor gemaakte zorgkosten. Het is een economisch, bedrijfskundig model en richt zich op specifieke patiëntengroepen, net als het bedrijfsleven zich richt op consumenten. 

Jan, bedoel je echt dat VBHC de zorg slechter maakt? (SKIPR, augustus 2019)

In een nieuwsitem in Qruxx van 24 juli wordt gerefereerd aan uitspraken van RVS-lid Prof. Jan Kremer tijdens een presentatie op het GGZ-congres Frisse kijk op kwaliteit in de GGZ. In het item worden enkele quotes weergeven, die suggereren dat VBHC leidt tot slechtere zorg. Niets is minder waar. Maar zorg er wel voor dat je het concept goed doordenkt en toepast. Volgens mij weet Jan Kremer dat ook wel.

Daag de dokter uit (SKIPR, juli 2019)

Dit is het verhaal van Mariya en haar ‘buddy’, de tumor Bertha, die laten zien wat het kan betekenen als patiënten echt zelf de regie nemen over hun gezondheid en de door henzelf noodzakelijk geachte gezondheidszorg. Om in de terminologie ven Exponential Medicine te blijven: ‘Don’t Let a Good Disruption Go to Waste’.