Category / Berichten

Getting started with Value-Based Health Care

Getting started with Value-Based Health Care

What is the essence of Value-Based Health care? The best care for the patient. Care that aligns with the medical necessity and the patient’s needs and thus really helps. Based on these needs, a specific treatment plan is developed for the patient, in consultation with the patient’s relatives and informal caregivers if necessary. So as well as focusing on “what’s the matter” also focus on the question “what matters to the patient?”.

On behalf of the Core Group and Working Group ‘Accelerating Value-Based Health Care’ of the Linnean Initiative:
Ton Hanselaar, MD, PhD, Michèle van der Kemp, MSc, Vincent Wiersma, MSc, Matthijs van der Linde, MSc, Willem Jan Bos, MD, PhD

Aan de slag met Waardegedreven Zorg

Aan de slag met Waardegedreven Zorg

De essentie van waardegedreven zorg? De beste zorg voor de patiënt. Zorg die aansluit bij de medische noodzaak en diens behoefte en dus echt helpt. Op basis van die behoefte(n) wordt voor de patiënt – eventueel samen met naasten en mantelzorger(s) – een specifiek behandelplan opgesteld. Focus dus naast ‘wat is er met de patiënt aan de hand?’ ook op de vraag ‘wat is belangrijk voor hem/haar om verder te kunnen?’.

Namens de Linnean Kern- en Werkgroep Versnelling:
Ton Hanselaar, MD, PhD, Michèle van der Kemp, MSc, Vincent Wiersma, MSc, Matthijs van der Linde, MSc (Hanselaar T, Van der Kemp M, Wiersma V, Van der Linde M, Bos WJ, Franx A. Aan de slag met waardegedreven zorg. Linnean Initiatief 2023.
Te verkrijgen via: https://www.linnean.nl/inspiratie/bibliotheek/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2331573)

Linnean Initiatief introduceert leidraad waardegedreven zorg (persbericht nov 2021)

Linnean Initiatief introduceert leidraad voor implementatie waardegedreven zorg; Betere zorgresultaten voor patiënt, meer werkplezier zorgverlener en lagere zorgkosten

DIEMEN 11 november 2021 – Vandaag introduceert het Linnean Initiatief het model ‘Sneller meer waarde voor de patiënt’, een leidraad voor iedereen die wil starten met ‘Waardegedreven Zorg’ (WGZ). Centraal bij WGZ staat dat zorg beter aansluit bij wat voor patiënt én zorgverlener waardevol is. Het helpt meer waarde te bieden door betere zorgresultaten voor de patiënt, meer werkplezier bij de zorgverleners en dat tegen dezelfde of zelfs lagere kosten. In de leidraad komen patiënten en zorgverleners aan het woord, zijn checklists en handige tools toegevoegd en praktijkvoorbeelden opgenomen.

Wat is dat, Value-Based Health Care?

Value-Based Health Care (VBHC) is een methode van denken en inrichten van de gezondheidszorg. VBHC beoogt primair gezondheidswaarde voor de patiënten te verhogen in relatie tot de werkelijke daarvoor gemaakte zorgkosten. Het is een economisch, bedrijfskundig model en richt zich op specifieke patiëntengroepen, net als het bedrijfsleven zich richt op consumenten. 

De perfecte wake-up call (Arts en Auto, 30 juli 2013)

Roel Notten, Arts en Auto, 30 juli 2013 Categories:
 Werken

In het Financieele Dagblad van vandaag komt Ton Hanselaar aan het woord, ceo van zorginstelling Pantein. De doelstelling van Pantein is ‘ontzorgen’: waar de gemiddelde reguliere zorginstelling rendeert op het zo veel mogelijk productie draaien, werken Panteinmedewerkers volgens het adagium dat klanten – niet patiënten! – op eigen kracht hun leven moeten kunnen leiden. Het is een prachtig voorbeeld van omkeerdenken dat steeds vaker opduikt in de gezondheidszorg en dat ook nodig is om de stijgende kosten af te remmen.

Een gezonde leefstijl is de beste investering in uw gezondheid (Telegraaf, Thema bijlage Man & Gezondheid 2007)

Als gezonde Nederlandse man denkt u liever niet aan kanker, overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes of impotentie. Toch kunt u met één of meerdere van deze problemen te maken krijgen. In deze themabijlage wordt u geïnformeerd over deze gezondheidsproblemen. Maar belangrijker is hoe u deze problemen kunt voorkomen. Een gezonde leefstijl is namelijk een belangrijk wapen in de strijd voor een probleemloze gezondheid.