Category / Geen onderdeel van een categorie

Grote organisaties slaan handen ineen; De visie van de Beleidsgroep Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK, nov 2004)

Sinds 2003 werken vijf organisaties op het gebied yan de bestrijding van kanker samen aan een nieuw Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK). Ze tekenen voor een gezamenlijk programma omdat de bestrijding van kanker in al haar facetten in ons land niet langer volstaat met deeloplossingen op deelterreinen. 

Intentieverklaring Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK, 23 oktober 2003)

De Nederlandse Federatie van Kanker-patiëntenverenigingen (NFK), de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF), de Minister van volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) spreken de intentie uit in gezamenlijkheid sturing te geven aan de totstandkoming van een Nationaal Programma Kankerbestrijding (2004-2009) en hiervoor meetpunten en beoogde resultaten te benoemen.