De perfecte wake-up call (Arts en Auto, 30 juli 2013)

Roel Notten, Arts en Auto, 30 juli 2013 Categories:
 Werken

In het Financieele Dagblad van vandaag komt Ton Hanselaar aan het woord, ceo van zorginstelling Pantein. De doelstelling van Pantein is ‘ontzorgen’: waar de gemiddelde reguliere zorginstelling rendeert op het zo veel mogelijk productie draaien, werken Panteinmedewerkers volgens het adagium dat klanten – niet patiënten! – op eigen kracht hun leven moeten kunnen leiden. Het is een prachtig voorbeeld van omkeerdenken dat steeds vaker opduikt in de gezondheidszorg en dat ook nodig is om de stijgende kosten af te remmen.

In het ideale zorgstelsel dat ik voor me zie worden de prikkels minder dan nu gericht op het simpelweg uitvoeren van medische handelingen en juist meer op verrichtingen die bijdragen aan de totale gezondheidswinst van de patiënt. Investeren in preventie is weliswaar goed voor de patiënt, maar niet altijd voor de portemonnee van de arts. Zorgverleners worden in het huidige stelsel te weinig aangespoord om zich af te vragen of een diagnose of behandeling eigenlijk wel écht in het belang van de patiënt is.

Pantein is een mooi initiatief dat beide doelstellingen lijkt te verenigen: patiënten worden bediend in hun gezondheidswensen, terwijl zorgprofessionals hun kennis en kunde inzetten op de momenten dat het echt nodig is. Voor de rest is de patiënt zo veel mogelijk zelf aan zet. Deze ‘waardegedreven’ strategie legt Pantein geen windeieren: de vraag naar de door hen aangeboden zorg trekt volgens ceo Hanselaar aan omdat bij hen “betere zorg goedkoper kan worden aangeboden.”

Hanselaar sluit zelfs niet uit dat de organisatie in de toekomst zelf een zorgverzekeraar opricht. Dit laatste is naar mijn mening dan weer net niet de bedoeling: het huidige zorgstelsel is immers zo ingericht dat de taken van een zorgaanbieder en de partij die dit aanbod inkoopt, uitdrukkelijk uit elkaar dienen te liggen om zorgaanbieders scherp te houden op de kwaliteit en prijs van hun zorgbehandelingen.

Dit neemt niet weg dat het signaal van Hanselaar de perfecte wake-up call is voor de bestaande zorgverzekeraars: vergoed alleen nog (preventieve) zorg die de totale gezondheidswinst voor de patiënt ten goede komt. Zorg die niet aan deze voorwaarde voldoet, komt niet langer voor compensatie in aanmerking.

Zie ook:
Arts en Auto – De perfecte wake-up call