Een gezonde leefstijl is de beste investering in uw gezondheid (Telegraaf, Thema bijlage Man & Gezondheid 2007)

Als gezonde Nederlandse man denkt u liever niet aan kanker, overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes of impotentie. Toch kunt u met één of meerdere van deze problemen te maken krijgen. In deze themabijlage wordt u geïnformeerd over deze gezondheidsproblemen. Maar belangrijker is hoe u deze problemen kunt voorkomen. Een gezonde leefstijl is namelijk een belangrijk wapen in de strijd voor een probleemloze gezondheid.

Wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen tientallen jaren heeft aangetoond dat er een verband is tussen het ontstaan van kanker en ons gedrag. Bij ongeveer 50% van de mensen die aan kanker overlijden, speelde een ongezonde leefstijl een belangrijke rol bij het ontstaan van de ziekte. Voldoende bewegen, gezonde voeding en stoppen met roken zijn dan ook de beste investeringen voor uw gezonde toekomst. Meer dan de helft van de Nederlanders voldoet niet aan de zogeheten Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen – dagelijks een half uur matig intensieve inspanning. Met alle gevolgen van dien.

Overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes nemen in de huidige samenleving grote vormen aan. Het risico om bepaalde soorten kanker te krijgen, zoals borst- of dikkedarmkanker neemt bij een gebrek aan voldoende lichaamsbeweging toe.

Gezonde voeding speelt ook een belangrijke rol. Groenten en fruit blij- ken het risico op sommige vormen van kanker te verlagen maar alcohol en overgewicht verhogen juist de kans op bepaalde soorten kanker.

Roken is een belangrijke negatieve factor bij het ontstaan van verschillende gezondheidsproblemen. Een op de twee rokers overlijdt (vroegtijdig) ten gevolge van het roken. De levensverwachting van een roker is 8 tot 12 jaar minder in vergelijking met een niet-roker. Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 11.000 mensen aan kanker ten gevolge van roken. Dit is voor KWF Kankerbestrijding dan ook reden om een actief beleid te voeren om het roken te ontmoedigen.

Medisch wetenschappelijk onderzoek is van zeer groot belang voor preventie, diagnostiek en behandeling. Wetenschappelijk onderzoek is de enige mogelijkheid om de vooruitzichten voor patiënten daadwerkelijk te verbeteren. Ook is alleen langs die weg kennis te verkrijgen die nodig is om het risico op gezondheidsproblemen te beperken. Daarom geven we als KWF Kanker- bestrijding jaarlijks zo’n 45-50 miljoen euro uit aan wetenschappelijk kankeronderzoek en opleiding. Daarmee maken we ongeveer de helft van alle kanker-onderzoeksprojecten in Nederland financieel mogelijk. Dat is dus een niet meer weg te denken bijdrage aan het Nederlandse kankeronderzoek. 

Kanker is helaas nog niet verslagen. Maar de strijd die we voeren via onderzoek en voorlichting heeft wel degelijk zin. In 1949 overleefde maar een kwart van de kankerpatiënten de eerste vijf jaar na de diagnose. Nu is dat zo’n 55%!

Ik hoop dat u door deze themabijlage actie onderneemt. Want door gezond te leven houdt u uw goede gezondheid in stand. De kans dat u als Nederlandse man met gezondheidsproblemen zoals overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes, impotentie of kanker in aanraking komt wordt dan steeds kleiner.

Ton Hanselaar, Algemeen directeur KWF Kankerbestrijding