Gezondheid.nl interviewt Ton Hanselaar over Waardegedreven zorg

#Gezondheid.nl interviewde Ton Hanselaar over zijn beeld van de betekenis van #waardegedreven zorg (#Value-Based healthcare, #VBHC) voor de Nederlandse Gezondheidszorg en de rol van #Linnean-initiatief daarbij. https://bit.ly/3fIHF8w

Dr. Ton Hanselaar: “Waarde Gedreven Zorg is onontkoombaar.”

Gezondheid.nl sprak met Dr. Ton Hanselaar – voorzitter Werkgroep Versnelling Waarde Gedreven Zorg (Linnean Initiatief). Ton weet als arts, adviseur en bestuurder van diverse zorginstellingen wat er voor nodig is om de omslag naar ‘patiënt centraal’ te laten slagen.

“In de Waarde Gedreven Zorg (WGZ) wordt het samenspel van patiënt (met naasten) de zorgverlener (en het team) centraal gesteld. Het is een optelsom van alle (zorg)activiteiten om de ‘patiënt’ voor hem/haar waardevol te helpen, tegen de werkelijke kosten dat dit met zich meebrengt.” In de formule ziet het er zo uit: Waarde voor de patiënt = Gezondheidsuitkomsten gedeeld door de werkelijke kosten en energie. Het netwerk van het Linnean Initiatief ziet dagelijks de wens tot verandering en groeit nog steeds. Inmiddels zijn er al meer dan 1.000 individuele zorgverleners en specialisten aangesloten bij dit initiatief. “Er zijn hele mooie voorbeelden van initiatieven die laten zien dat Waarde Gedreven Zorg werkt en voor patiënten zeer waardevol is, en ook nog betaalbaar. Maar wij hebben als mens, als patiënt, ook een rol in deze verandering door met zelf-regie voor onszelf op te komen.” Vertelt Ton Hanselaar.

Wat is het Linnean Initiatief?
Het Linnean Initiatief is een open, landelijk netwerk van meer dan 1000 gedreven patiënt(vertegenwoordigers), zorgverleners, zorgverzekeraars, onderzoekers en leveranciers. Ze maken zich hard voor waardegedreven zorg.