Ton Hanselaar Achtergrond

Inleiding achtergrond Ton

Na het artsexamen(1980), en medische specialisatie in de pathologie (1986) is Ton Hanselaar gepromoveerd op een geneeskundig onderwerp aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1990). Daarna is hij verder medisch geschoold in de (gynaecologische) pathologie en analytische cytopathologie. Zijn opleiding in medisch management volgde hij  in Nederland, Verenigde Staten en Zwitserland. Achtereenvolgens is Ton verbonden geweest aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Nederlandse Organisatie Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), University California San Francisco, British Columbia Cancer Agency, RadboudumcKWF KankerbestrijdingPanteinSyntein, PALGA, HAN – Hogeschool Arnhem Nijmegen, Stichting Pathologie Projecten, The Decision Institute, De Oude Gracht GroepOntdekzorg, en LINNEAN Initiatief

Werkervaring Ton Hanselaar

Gezondheidszorg

Ton Hanselaar heeft ruime ervaring in de gezondheidszorg. Zowel vanuit de dagelijkse zorgpraktijk als vanuit het perspectief van bestuurder en toezichthouder. Initieel was Ton actief in academische, topklinische patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van de gynaecologische pathologie en analytische cytopathologie. Tijdens zijn academische carrière deed de medicus Hanselaar ervaring als bestuurder op in verschillende (inter)nationale, en regionale instellingen in Pathologie en Oncologie.

Algemeen directeur KWF

Vervolgens was Ton als algemeen directeur bij KWF Kankerbestrijding verantwoordelijk voor het grootste gezondheidsfonds van Nederland,. Onder Ton’s leiding maakte KWF een sterke groei door. Qua impact en positionering in onderzoek en patiëntenzorg, als betreffende de inkomsten. In deze periode was Ton Hanselaar ook bestuurlijk actief in meerdere nationale gremia.  Vaak in nauwe samenwerking met meerdere partijen, waaronder het Ministerie van VWS. Bij Stivoro voerden we een intensief nationaal tabak-ontmoedigingsbeleid. Met de Samenwerkende GezondheidsFondsen wisten we een nieuwe start te maken die er toe heeft geleid dat vele gezamenlijke initiatieven plaatsvonden, oa op het gebied van preventie en onderzoek, vaak ook in samenwerking met ZONMw.

In het Nationale Programma Kankerbestrijding ontwikkelden zij, samen met de helaas overleden Els Borst namens de kankerpatiënten, een samenhangend en breed door het veld gedragen serie van initiatieven op het gebied van de kankerbestrijding. Waaronder preventie, psychosociale begeleiding, research, integrale zorg, scholing etc. Veel van de initiatieven die we toen startten werpen tot op de dag van de vandaag hun vruchten af. Internationaal werden de banden met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO aangehaald en qua research was er een intensieve samenwerking met de EORTC, American Cancer Society en Cancer Research UK.

Bestuurder Pantein

Daarna was Ton Hanselaar bestuursvoorzitter van Pantein en Syntein, waar hij leiding heeft gegeven. Hierbij gaf hij sturing aan de ontwikkeling van een nieuwe inspirerende visie van de ketenzorg en kwaliteit.

Toezichthouder

Hanselaar heeft ervaring opgedaan als toezichthouder in het hoger onderwijs (HAN – Hogeschool Arnhem Nijmegen), databeheer (PALGA), onderzoek coördinatie (Stichting Pathologie Projecten) en innovatieve thuiszorg (Ontdekzorg). 

Adviseur

Vanuit zijn lang-bestaande passie voor patiënt-gerichte zorg is Ton Hanselaar de laatste jaren intensief betrokken bij de ontwikkeling van Value-Based Health Care in Nederland. Zo adviseert Ton het Value-Based Health Care Center Europe en ondersteunde hij vele masterclasses van The Decision Institute op dit gebied. Door het grote belang van interactie tussen patiënt en zorgverlener, zowel als de noodzaak van de persoonlijke ontwikkeling van de zorgverlener en bestuurder op dit terrein geeft Hanselaar daarbij veel aandacht aan de ontwikkeling van persoonlijk (medisch) leiderschap. Daarnaast is Ton als bestuursadviseur verbonden geweest aan De Oude Gracht Groep.

In zijn loopbaan heeft Hanselaar vele interessante casussen bij de hand gehad, die voor Ton tot lering leidden en welke hij graag inzet bij de beoordeling van de uitdagingen voor de volgende generatie bestuurders.

 

Heb je naar aanleiding van mijn website nog vragen. Voel je dan vrij om hier contact met mij op te nemen.

Ton hanselaar website sfeerafbeelding zee met stenen