‘Vraag het de patiënt…’ (SKIPR jan 2016)

De kranten staan er vol van: de zorg is onze grootste zorg! We lopen vast met de bestaande werkwijze, de kosten zijn een van de hoogste wereldwijd! Er is een andere aanpak nodig, extra geld, extra handen aan het bed, extra mantelzorgers. Zijn het loze kreten of is er echt iets aan de hand?

De oplossing begint bij de patiënt. Feit is dat de patiënt anno 2016 een totaal andere is dan de patiënt van pakweg twintig jaar geleden. De patiënt van nu is mondiger, wil uiteraard nog steeds beter worden, maar vraagt nu van de dokter meer dan de informatie die hij al op internet kan vinden. Hij of zij wil zelf meedenken, wil serieus genomen worden en wil door de beste dokter behandeld worden. Dan ervaart hij zorg als waardevol, als iets waarmee hij echt geholpen is.

De zorg, op deze manier geleverd, zou de standaard kunnen zijn voor de patiënt anno 2016. Toch hebben velen nog steeds de ervaring dat ze, eenmaal in de wachtkamer, een anoniem nummer zijn van wie een onderdeeltje opgelapt moet worden. Maar er zijn initiatieven die het perspectief van de patiënt centraal stellen en ook nog eens heel goede zorgresultaten behalen. Neem ParkinsonNet, de winnaar van de Value Based Health Care Prize in 2015.

ParkinsonNet

In 2004 maakten Parkinsonpatiënten duidelijk dat zij behandeld willen worden door professionals die specifiek geschoold zijn in de diagnostiek en behandeling van Parkinson. Ze willen professionals die goed met elkaar communiceren en die patiënten bij behandelbeslissingen betrekken. Behandelaars die zich echt kunnen inleven en oog hebben voor de kwaliteit van hun leven. De initiatiefnemers van ParkinsonNet, Bas Bloem en Marten Munneke, besloten samen met zorgverzekeraars en anderen te focussen op de selectie van sterk-gemotiveerde professionals, op scholing, standaardisering en communicatie.

Hierdoor en door vast te leggen welke resultaten met hun zorg bereikt werden (denk aan vermindering van aantal valincidenten, fracturen, opnames in ziekenhuis of verpleeghuis, revalidatiebehandelingen), is het percentage complicaties aanzienlijk gereduceerd. Wat u hiervan ook vindt, de wensen van de patiënten zijn in de praktijk gebracht, de artsen en hun teams zijn sterk gemotiveerd geraakt en werken nu intensief samen binnen een netwerk van patiënten en zorgprofessionals. Meetbaar resultaat: 50 procent minder heupfracturen, zeer tevreden patiënten, reductie van de kosten én gemotiveerde zorgverleners!

Meerwaarde

De kracht van deze benadering zit er in dat je begint bij de patiënt, hem echt centraal stelt en dat de zorgprofessional betrokken en geïnspireerd raakt doordat hij de meerwaarde ziet van deze manier van werken. Dit is ook de essentie van Value Based Healthcare, zoals Michael Porter, de Harvard-econoom, en zijn team deze op de kaart hebben gezet en formuleren als Patient Centered, Doctor Driven.

Door samen te werken in gespecialiseerde teams, met sterke focus op wat goed is voor de patiënt en zijn omgeving, wordt de patiëntwaarde de kern van de zaak. En niet toevallig is dit ook het thema van de derde editie van de Value Based Healthcare Prize in 2016, uitgereikt op 7 april: ‘Working together for Patient Value’.

Zie ook:
Skipr – ‘Vraag het de patient…’