Wat is dat, Value-Based Health Care?

Value-Based Health Care (VBHC) is een methode van denken en inrichten van de gezondheidszorg. VBHC beoogt primair gezondheidswaarde voor de patiënten te verhogen in relatie tot de werkelijke daarvoor gemaakte zorgkosten. Het is een economisch, bedrijfskundig model en richt zich op specifieke patiëntengroepen, net als het bedrijfsleven zich richt op consumenten. 

De kracht van Value Based Health Care

De kracht van deze benadering, die het eerst overtuigend verwoord werd door Porter en Teisberg in hun boek Redefining Healthcare uit 2006, zit er in dat je begint bij de patiënt, hem/haar echt centraal stelt en dat de dokter en andere zorg-professionals gefocust, betrokken en geïnspireerd raken en hun manier van werken daarop instellen. Dit is de essentie van Value Based Healthcare. Michael Porter, de Harvard-econoom, en zijn team formuleren dat als Patient Centered, Doctor Driven.

Kunnen we in Nederland positieve resultaten behalen met deze methode en levert dit toegevoegde waarde op voor de patiënt? In de publicaties van Porter wordt dit tot in detail uitgewerkt. Maar in het kort komt het neer op het volgende:

 • Patiënt-waarde
  Denk vanuit patiënt-waarde. Betrek de patiënten(groep). Dit is de ultieme beweging. Durf te kiezen voor één specifieke medische conditie. Je kunt niet alles tegelijkertijd oppakken.
 • Teamwerk
  Artsen die zich sterk betrokken voelen bij een patiëntengroep en hun medische conditie, nemen initiatief en tonen leiderschap. Ze vormen een team met andere zorgverleners die het best geëquipeerd zijn voor die specifieke medische conditie en specifieke patiëntengroep, en gemotiveerd zijn continue te leren en te verbeteren.
 • Uitkomstmaten als transparant verbeter-instrument
  Stel als team, met input van de patiënten, een betekenisvolle set van uitkomst-indicatoren op (zoals overleving, complicaties, kwaliteit van leven, lange-termijn effecten) en gebruik daarbij evidence-based inzichten. Breng de uitkomsten transparant naar buiten voor eenieder dit dit wil zien. Meet de resultaten, analyseer ze periodiek en pak de uitkomsten op als verbeter-initiatieven in een leercyclus.
 • Faciliteren van de omstandigheden
  Faciliteer als zorgorganisatie én als verzekeraar/financier de omstandigheden voor de formering van zo’n VBHC team en hun zorgverlening. Geef deze initiatieven de ruimte binnen een set van afspraken, waaronder een goede kennis van de werkelijke kosten van de activiteiten.

Door samen te werken in dedicated, gespecialiseerde teams, met sterke focus op wat goed is voor de patiënt, wordt de patiënt-waarde de kern van de zaak. Op deze manier krijgt de transformatie van de zorg naar patiënt-waarde de kans die het verdient. Zo kunnen patiënten zich verdiepen in geboden kwaliteit, kunnen ze daadwerkelijk kiezen, en vertrouwen op de drive van het team tot continue verbetering van de zorg voor hen. Ook belangrijk is dat zorgverleners zo (veel) meer plezier krijgen in hun werk. Ze hoeven niet te wachten op nieuwe regelgeving, maar zelf het heft in handen nemen.