Welke problemen moet VBHC eigenlijk oplossen? (HealthManagement.org nov 2020)

In de november 2020 issue van @HealthManagement.org publiceren @Matthijs van der Linde en @Ton Hanselaar over de problemen in de Nederlandse Gezondheidszorg. Problemen die kunnen worden opgelost door toepassing van #WaardegedrevenZorg. Het betreft een rubricering van de 21 interviews die zijn gehouden met Nederlandse #WGZ experts.

Zie ook https://bit.ly/3ksCoRN

#Valuebasedhealthcare #vbhc wordt steeds belangrijker
Waarde-Gedreven Zorg (WGZ, Value-based HealthCare, VBHC), gericht op het verbeteren van patiënt-uitkomsten zonder stijgende kosten, wordt steeds belangrijker. Dit aangezien het gebruik en de kosten van de gezondheidszorg ver boven de kosten van levensonderhoud blijven stijgen. Er worden inmiddels veel initiatieven genomen om waarde-gedreven zorg in de praktijk te brengen, ook in Nederland. De vraag is welke problemen, uitdagingen zo je wilt, daadwerkelijk kunnen worden opgelost door toepassing van VBHC. Dit heeft geleid tot een serie interviews met 21 Nederlandse VBHC-experts. In deze paper worden hun inzichten en meningen gepresenteerd.

Belangrijkste punten uit de interviews:

  • Er is onvoldoende kennis bij zorgaanbieders over wat en wie van waarde is voor de patiënt.
  • Er is een ongunstig economisch bedrijfsmodel.
  • De zorg wordt primair georganiseerd vanuit het perspectief van de arts en de zorginstelling, niet vanuit het perspectief van de patiënt.
  • De motivatie en het wederzijds vertrouwen van hulpverleners staan ​​onder druk.
  • Er is weinig landelijke samenhang in het verzamelen van gegevens en in de analyse van patiëntengroepen.
  • Partijen in de zorg zijn niet specifiek gericht op het verbeteren van gezondheidsresultaten die er echt toe doen voor de patiënt.

Een overzicht voor starters
Met dit overzicht willen we zorgverleners, innovators en beleidsmakers die een WGZ-initiatief willen starten of zijn gestart inzicht geven in de problematiek in de zorg. Ook willen we degenen die (nog) niet met WGZ in aanraking zijn gekomen, informeren over de antwoorden op deze vraag. Volgens de geraadpleegde experts kunnen bovengenoemde problemen worden opgelost door het VBHC-concept toe te passen. Door de activiteiten voor de patiënt goed en in samenhang te organiseren kunnen teams patiënt-waarde creëren. Met als doel betere uitkomsten voor de patiënten.

Nog een weg te gaan
De zorg is momenteel echter niet op deze manier georganiseerd, en dit ligt aan de basis van de problemen in de zorg. Sterker nog, de regels en financiering zijn tegen deze manier van werken. In een volgende paper laten we zien welke succesfactoren volgens dezelfde experts kunnen helpen om de zorg voor patiënten resultaatgericht en kostenbewust te maken.

Referentie:
Hanselaar, A.G.J.M., van der Linde, M (2020): Value-Based Health Care in the Netherlands; What problems could be solved? A report of interviews with 21 Dutch VBHC experts. HealthManagement.org The Journal, 20(9) 670-673.