werkveld

In de afgelopen jaren heb ik diverse instellingen in verschillende hoedanigheden mogen bijstaan in het werkveld.

Deze organisaties waren o.a. actief in de volgende sectoren:

  • Gezondheidszorg (Universitaire Medische Centra, algemene¬†ziekenhuizen, verpleging, verzorging, thuiszorg)
  • Goede doelen
  • ICT
  • Loterijen
  • Onderwijs (universiteiten, hogescholen, ROC’s)
  • Publieke dienstverlening/Overheden (nationaal en internationaal)
  • Research (Medisch Wetenschappelijke Verenigingen, nationaal en internationaal)